Z důvodu testování nové databáze GAP musíme přerušit registraci nových zájemců o testování. O dalším spuštění registrací budete informováni.
Těm zájemcům, kteří se již zaregistrovali, se budeme snažit doručit odběrové soupravy v co možná nejkratším termínu.
Výsledky budeme zasílat v průběhu testování nové databáze.

Vítejte

Vědecký projekt

Zkoumáme příbuznost nositelů shodných příjmení s využitím vlastností chromozomu Y

Motivace

Jsou nositelé stejného příjmení příbuzní?

V projektu Genetika a příjmení jsou primárně zkoumány haplotypy chromozomu Y, což jsou specifické sekvence DNA, předávané výhradně z otce na syna. Stejně jako chromozom Y, také většina příjmení je děděna v mužské linii. Příjmení tedy představují jakýsi zástupný znak. Cílem projektu je hledat vztahy mezi genetickými liniemi a příjmeními a zasadit je do kontextu celkové populační struktury, geografie a historie.

Účast v projektu

Do projektu se mohou zapojit muži bez ohledu na věk, u jejichž přímé otcovské linie se dá předpokládat přítomnost na území Čech, Moravy a Slezska nejpozději v 19. století.

Genealogický test DNA

Účastníci zjistí, k jaké paternální linii (Y-haploskupině) náleží. Dále získají přístup do databáze DNA profilů s možností vyhledávání shod. DNA analýza je pro účastníky projektu zdarma.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zabezpečeny v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. a s nařízením Evropského parl. a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů ­­­­– GDPR) formou pseudonymizace.

Mezioborová spolupráce

Výzkum je otevřený akademické spolupráci. Geneticko-genealogická data nabývají na významu nejen pro genealogii, ale také pro archeologii, historii, demografii nebo lingvistiku.

Další kroky

Validace zájemců

Pokud zájemci odpovídají cílům projektu, jsou přijati. Obdrží email s projektovým ID a jsou požádáni o potvrzení svého zájmu. V opačném případě obdrží vyrozumění.

Odběr vzorku

Potvrzeným zájemcům jsou zaslány testovací sady s přiloženým návodem. Odběr vzorku DNA je velmi snadný. Pomocí odběrových tyčinek se pouze setře povrch ústní sliznice.

Analýza vzorku

Zkumavky s odebraným vzorkem se vloží do odpovědní obálky a zašlou zpět k analýze. Vyhodnocení může kvůli omezené kapacitě laboratoře trvat i několik měsíců.

Výsledky

Účastníci obdrží email s přístupovými údaji k projektovému účtu s výsledky. Ty jsou vloženy i do Genebáze, jejich nejrozsáhlejší databáze, kde mohou účastníci snadno hledat své shody.

Jak číst výsledky

Obecné doporučení

Výsledkem testu je sada číselných hodnot stanovená na konkrétních místech chromozomu Y. Obecně platí, že čím méně rozdílů mezi dvěma osobami je, tím blíže jsou příbuzní. Čím více míst se porovnává, tím přesnější je časový odhad, kdy žil jejich společný předek.

Prohloubení znalostí

Základní principy genetiky srozumitelně podané pro laickou veřejnost nabízí stručná online učebnice Od počátku s DNA na webu Masarykovy univerzity. Vřele doporučujeme členství ve Facebook skupině Genetická genealogie, jejíž členové poskytují velmi kvalitní poradenství.

Cizojazyčné zdroje

Pokud není problém angličtina, velmi detailním zdrojem je Wikipedie. Výchozím bodem může být článek Genealogical DNA Test. Z něj se přes odkazy dostanete k dalším článkům nebo externím zdrojům. Dalším kvalitním zdrojem je genetická sekce na Eupedii.

Základní pojmy

Chromozom Y

Chromozom Y mají pouze muži. Z otce na syna se dědí jeho přesná kopie. Tedy až na výjimky. Občas dojde v chromozomu k drobné mutaci. Ta je pak následně předávána všem jeho potomkům. Porovnáním mutací mezi dvěma muži lze pak určit, zda mají společného předka.

Haplotyp

Výsledkem základního testu je tzv. Y-STR haplotyp. Porovnání haplotypů spolehlivě vyloučí společného předka dvou osob. Na druhou stranu však nezaručuje, že dvě osoby s podobným Y-STR haplotypem společného předka mají. U významných shod se tak dodatečně určuje jednoznačnější SNP haplotyp.

Haploskupina

Statisticky významná kombinace mutací, která umožňuje odlišit dvě různé linie potomků. Haploskupinu lze ze zjištěného Y-STR haplotypu odhadnout pomocí různých online nástrojů. Haploskupiny lze často geograficky lokalizovat. Pro konkrétní haploskupinu tak lze vytvořit migrační trasu z Afriky až do cílové destinace.

Fylogenetický strom

Stromová struktura všech haploskupin. S počtem otestovaných osob a s tím spojeným nárůstem počtu haploskupin se tento strom dále větví. Díky tomu se zpřesňují časové odhady vzniku jednotlivých haploskupin. To umožňuje zasadit dávné migrační trasy do konkrétního časového rámce.

O projektu

Výzkumný záměr

Genetická genealogie. Molekulárně-genetická analýza DNA zacílená na variabilitu haplotypů chromozomu Y u nositelů českých a moravských příjmení doložených na našem území nejpozději v 19. století

Hlavní řešitel výzkumu

Kriminalistický ústav, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Identifikační kód grantového úkolu: VI20162020015

Odpovědná osoba

Mgr. Vlastimil Stenzl, KÚ PČR
Email: vlastimil.stenzl@pcr.cz
Tel.: 724 810 906