Stránky ve výstavbě

Projekt

Vědecký projekt

Zkoumáme příbuznost nositelů shodných příjmení s využitím vlastností chromozomu Y

Základní údaje

Výzkumný záměr

Genetická genealogie. Molekulárně-genetická analýza DNA zacílená na variabilitu haplotypů chromozomu Y u nositelů českých a moravských příjmení doložených na našem území nejpozději v 19. stol.

Hlavní řešitel výzkumu

Kriminalistický ústav, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Identifikační kód grantového úkolu: VI20162020015

Odpovědná osoba

Mgr. Vlastimil Stenzl, KÚ PČR
Email: vlastimil.stenzl@pcr.cz
Tel.: 724 810 906

Principy

Geny a příjmení

Příjmení se přenáší z otce na syna stejně jako chromozom Y. Výjimkou jsou případy nemanželských, osvojených nebo adoptivních dětí, kdy je vazba chromozomu Y a příjmení narušena.

Geny a lokalita

Díky řadě vlivů (nevolnictví, silná vazba na půdu) se většina populace po celé generace zdržovala v blízkém okolí svého rodiště. Výskyt určitého příjmení, resp. výskyt určitého profilu DNA, je tedy významně propojený s určitou lokalitou.

Pojmy

Chromozom Y

Chromozom Y mají pouze muži. Z otce na syna se dědí jeho přesná kopie. Tedy až na výjimky. Občas dojde v chromozomu k drobné mutaci. Ta je pak následně předávána všem jeho potomkům. Porovnáním mutací mezi dvěma muži lze pak určit, zda mají společného předka.

Haplotyp

Výsledkem základního testu je tzv. Y-STR haplotyp. Porovnání haplotypů spolehlivě vyloučí společného předka dvou osob. Na druhou stranu však nezaručuje, že dvě osoby s podobným Y-STR haplotypem společného předka mají. U významných shod se tak dodatečně určuje jednoznačnější SNP haplotyp.

Haploskupina

Statisticky významná kombinace mutací, která umožňuje odlišit dvě různé linie potomků. Haploskupinu lze ze zjištěného Y-STR haplotypu odhadnout pomocí různých online nástrojů. Haploskupiny lze často geograficky lokalizovat. Pro konkrétní haploskupinu tak lze vytvořit migrační trasu z Afriky až do cílové destinace.

Fylogenetický strom

Stromová struktura všech haploskupin. S počtem otestovaných osob a s tím spojeným nárůstem počtu haploskupin se tento strom dále větví. Díky tomu se zpřesňují časové odhady vzniku jednotlivých haploskupin. To umožňuje zasadit dávné migrační trasy do konkrétního časového rámce.

Možné výstupy

Neshody stejných příjmení

Ověření, nebo naopak vyloučení příbuznosti dvou vědomě nepříbuzných osob stejného nebo podobného příjmení.

Shody rozdílných příjmení

Potvrzení příbuznosti dvou rozdílných příjmení v dávné minulosti v případě významné shody jejich profilů.

Rychlost mutací

Analýza rychlosti mutací Y-STR haplotypů v rámci nalezených shod daného příjmení.

Ideální zájemce

Muž

Chromozom Y mají pouze muži. Ženy mohou oslovit svého otce, strýce nebo bratra.

Znalost předků v otcovské linii

Pro interpretaci výsledků je klíčové povědomí o letopočtu a místu narození nejstaršího předka v přímé otcovské linii.

Unikátní příjmení

Hledáme příjmení, která nevznikla nezávisle na několika místech (kdy už od počátku nebyla vazba chromozom a příjmení jednoznačná).

Méně frekventované příjmení

Ideální jsou nositelé příjmení s četností cca 100 až 200 v rámci ČR.

Průběh

Odběr vzorku

Zájemce obdrží testovací sadu. Odběr vzorku DNA se provádí ze slin a je rychlý, bezbolestný, dá se provést doma a zjišťované údaje nic neprozrazují o zdravotním stavu. Odebraný vzorek se následně zašle zpět k analýze v laboratoři.

Výsledky

Při registraci získá účastník přístupové údaje, přes které se přihlásí do privátní části stránek. Zde má k dispozici naměřené hodnoty a přehlednou mapu ČR s vyznačením nejstarších předků dalších jmenovců zúčastněných v projektu.

Zabezpečení

Registrace účastníků, rozesílání odběrových sad, následný sběr vzorků a jeho správa jsou odděleny od samotného zpracování vzorků. Mapování osobních údajů a jednotlivých genetických dat zajišťuje server Genebáze. Testovací společnost zpracovává všechny vzorky anonymizovaně. Tento systém zaručuje maximální bezpečnost osobních údajů a nemožnost se vzorky dále manipulovat.